Partneři FUTSAL CAMPU 2018: VS Chrudim, a.s.

Akce Futsal Camp 2018, jediný futsalový kemp na českém území, přinesl v měsíci srpnu tři týdenní turnusy, v rámci kterých se na palubovce chrudimské sportovní haly proháněla více než stovka dětí. Nyní v měsíci říjnu pokračoval závěrečným letošním turnusem. Ani tato akce by se ale neobešla bez podpory věrných partnerů, ke kterým patří i společnost VS Chrudim, a.s.!

VS Chrudim, a.s. je, coby součást  koncernu ENERGIE AG, společností provozující vodárenskou infrastrukturu. V současné době zásobujeme pitnou vodu přes 85 tisíc obyvatel a odvádíme odpadní vodu od více než 52 tisíc obyvatel, převážně v okrese Chrudim, částečně pak v okresech Pardubice, Ústí nad Orlicí a Svitavy. Dodáváme též pitnou vodu do „Vodárenské soustavy Východní čechy“.

Kromě toho rovněž zajišťujeme následující služby:

  • odvoz a likvidace odpadních vod a kalů
  • čištění a optická inspekce kanalizací a kanalizačních přípojek
  • zpracování projektových dokumentací vodohospodářských staveb
  • provádění hydraulických analýz vodovodů a kanalizací
  • GIS
  • vyhledávání a odstraňování poruch a havárií na vodovodech a kanalizacích
  • vytyčování a trasování sítí
  • monitoring sítí – měření tlaků a průtoků
  • technické a technologické poradenství

Více informací naleznete na webové stránce www.vschrudim.cz.

Děkujeme partnerům za finanční podporu umožňující konání této akce!