Partneři Futsal Campu 2023: LED SERVICE s.r.o.

Akce FUTSAL CAMP 2023 přináší v měsících červenci a srpnu tři týdenní turnusy. Ani tato akce by se ale neobešla bez podpory věrných partnerů, ke kterým patří také společnost LED SERVICE s.r.o.!

Společnost LED SERVICE s.r.o. Vám přináší mobilní digitální panely, které s využitím technologie LED zobrazování umožňují dokonalé a plnohodnotné reklamní sdělení během sportovních nebo kulturních událostí. Tyto panely, které se chovají obdobně jako barevné obrazovky, zobrazí nejen měnící se statický obraz, ale především dynamicky se měnící pohyblivé reklamní spoty a video ukázky.

Díky možnosti sestavování panelů do téměř libovolných tvarů a velikostí je výsledný efekt reklamního sdělení mnohem větší než u standardních jednorázových reklamních ploch. A to také především díky tomu, že se zobrazovaná reklamní smyčka může neustále opakovat, během vysílání může adaptivně v závislosti na vnějších událostech měnit své složení, svou rychlost zobrazování, případně vkládat zcela nové prvky. To vše v reálném čase.

Moderní technologie mobilních panelů společně s jednoduchým ovládáním a úžasnými vizuálními efekty znásobí účinek reklamního sdělení a dokáže oslovit pozorovatele na velké ploše.

Děkujeme partnerům za finanční podporu umožňující konání této akce!