Partneři Futsal Campu 2018: KTR CR, spol. s r.o.

Akce Futsal Camp 2018, jediný futsalový kemp na českém území, přinesl v měsíci srpnu tři týdenní turnusy, v rámci kterých se na palubovce chrudimské sportovní haly proháněla více než stovka dětí. Nyní v měsíci říjnu pokračoval závěrečným letošním turnusem. Ani tato akce by se ale neobešla bez podpory věrných partnerů, ke kterým patří i společnost KTR CR, spol.  s r.o.!

Od svého založení v roce 1959 se z KTR jako poměrně malé německé firmy stala společnost, která má více než 20 dobře etablovaných dceřiných společností po celém světě. Tímto se KTR stala jedním z mála výrobců spojek na světě s vlastní globální obchodní a servisní sítí, s vlastními odborníky a s vlastním výzkumem a vývojem.

KTR Kupplungstechnik GmbH založila svoji dceřinou společnost v České republice v roce 2001 a je jejím 100% vlastníkem. Důvodem založení dceřiné společnosti byla snaha zlepšit komunikaci se zákazníky v České republice a ve Slovenské republice a vybudovat logistický systém obdobný, jakým disponuje KTR v ostatních zemích světa.

Cílem KTR CR je spolupracovat se svými obchodními partnery na řešení projektů od samého začátku, poskytovat technickou pomoc a konzultace od stádia zpracování dokumentace, přes provádění zkoušek až po zajišťování dodávek spojek v režimu, který odpovídá potřebám zákazníka.

Více informací naleznete na webové stránce http://www.spojky-ktr.cz.

Děkujeme partnerům za finanční podporu umožňující konání této akce!