FUTSAL CAMP 2021 podpořili: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Akce FUTSAL CAMP 2021, jediný futsalový kemp na českém území, přináší v měsíci červenci a srpnu čtyři týdenní turnusy, v rámci kterých se bude na palubovce chrudimské sportovní haly prohánět více než stovka dětí. Nyní v měsíci říjnu pokračuje závěrečným letošním turnusem. Ani tato akce by se ale neobešla bez podpory věrných partnerů, ke kterým patří i společnost PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.  z  hlediska výrobního představuje regionální stavební firmu se schopností zajišťovat komplexní výrobu, a to nejen v místě sídla organizace, ale prakticky po celém území České republiky. Firma disponuje vlastním parkem nákladních vozidel, jeřábů a zemních strojů pro provádění veškerých zemních prací. Rovněž za komplexní lze považovat skladbu středisek hlavní a přidružené stavební výroby. Přidružená stavební výroba je zastoupena níže uvedenými činnostmi, a to včetně příslušného dílenského vybavení

Více informací naleznete na webové stránce https://psch.cz.

Děkujeme partnerům za finanční podporu umožňující konání této akce!