Partneři Futsal Campu 2023: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Akce FUTSAL CAMP 2023 přináší v měsících červenci a srpnu tři týdenní turnusy. Ani tato akce by se ale neobešla bez podpory věrných partnerů, ke kterým patří také společnost PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.  z  hlediska výrobního představuje regionální stavební firmu se schopností zajišťovat komplexní výrobu, a to nejen v místě sídla organizace, ale prakticky po celém území České republiky. Firma disponuje vlastním parkem nákladních vozidel, jeřábů a zemních strojů pro provádění veškerých zemních prací. Rovněž za komplexní lze považovat skladbu středisek hlavní a přidružené stavební výroby. Přidružená stavební výroba je zastoupena níže uvedenými činnostmi, a to včetně příslušného dílenského vybavení

Více informací naleznete na webové stránce https://psch.cz.

Děkujeme partnerům za finanční podporu umožňující konání této akce!