FUTSAL CAMP 2021 podpořili: Elektrárny Opatovice, a.s.

Akce FUTSAL CAMP 2021, jediný futsalový kemp na českém území, přináší v měsíci červenci a srpnu čtyři týdenní turnusy, v rámci kterých se bude na palubovce chrudimské sportovní haly prohánět více než stovka dětí. Nyní v měsíci říjnu pokračuje závěrečným letošním turnusem. Ani tato akce by se ale neobešla bez podpory věrných partnerů, ke kterým patří i společnost Elektrárny Opatovice, a.s.

Rozhodující činností akciové společnosti Elektrárny Opatovice (EOP) je výroba, dodávka a prodej elektrické energie, tepla a stavebních hmot. Hlavním cílem EOP je orientace na potřeby zákazníků, trvalé poskytování kvalitních produktů a služeb a efektivní a ekologicky šetrné využívání přírodních zdrojů.

Základním zdrojem pro výrobu elektřiny a tepla je Elektrárna Opatovice. Společnost dále provozuje v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi záložní zdroje tepla. Soustavu zásobování teplem tvoří přibližně 305 km tepelných sítí a teplo z ní je distribuováno do těchto měst a obcí: Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Rybitví, Lázně Bohdaneč, Čeperka, Opatovice nad Labem a Pohřebačka.

EOP je jedním z předních dodavatelů energií v České republice. Výstavbou zařízení pro odsíření kouřových plynů v 90. letech a jeho uvedením do trvalého provozu koncem roku 1998 se společnost Elektrárny Opatovice, a.s. zařadila mezi ty průmyslové podniky v České republice, které splňují všechny požadavky platné legislativy na minimalizaci dopadů průmyslové činnosti na životní prostředí.

Více informací naleznete na webové stránce www.eop.cz.

Děkujeme partnerům za finanční podporu umožňující konání této akce!