PARTNEŘI FUTSAL CAMPU 2023: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

Akce FUTSAL CAMP 2023 přináší v měsících červenci a srpnu tři týdenní turnusy. Ani tato akce by se ale neobešla bez podpory věrných partnerů, ke kterým patří také společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o. provádí sanace zemin a vod, odstranění staré ekologické zátěže, sanace skládek, monitoring, průzkumné práce, realizujeme úpravny vody, vodovody, kanalizace. Zhotoví analýzy rizik, posudky EIA. Vyrábí domovní čistírny odpadních vod, odlučovače, nádrže, filtry. Pořádá konference a vydává odborné publikace.

Dále zpracovává ekologické audity, optimalizační studie, provádíme také hydrogeologický průzkum, inženýrskogeologický průzkum, průzkumné práce, vyhledává a zhotovuje nové vodní zdroje. Další výrobky plastikářské dílny: plastové jímky, lapáky tuku, plastové septiky, vodoměrné šachty, filtry zemní, biofiltry, vzduchové filtry, čiřiče vody.

Více informací naleznete na webové stránce www.ekomonitor.cz.

Děkujeme partnerům za finanční podporu umožňující konání této akce!