PARTNEŘI FUTSAL CAMPU 2018: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

Akce Futsal Camp 2018, jediný futsalový kemp  svého druhu na českém území, přinesl v měsíci srpnu tři týdenní turnusy, v rámci kterých se na palubovce chrudimské sportovní haly proháněla více než stovka dětí. Nyní v měsíci říjnu pokračoval závěrečným letošním turnusem. Ani tato akce by se ale neobešla bez podpory věrných partnerů, ke kterým patří i společnost  Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.!

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o. provádí sanace zemin a vod, odstranění staré ekologické zátěže, sanace skládek, monitoring, průzkumné práce, realizujeme úpravny vody, vodovody, kanalizace. Zhotoví analýzy rizik, posudky EIA. Vyrábí domovní čistírny odpadních vod, odlučovače, nádrže, filtry. Pořádá konference a vydává odborné publikace.

Dále zpracovává ekologické audity, optimalizační studie, provádíme také hydrogeologický průzkum, inženýrskogeologický průzkum, průzkumné práce, vyhledává a zhotovuje nové vodní zdroje. Další výrobky plastikářské dílny: plastové jímky, lapáky tuku, plastové septiky, vodoměrné šachty, filtry zemní, biofiltry, vzduchové filtry, čiřiče vody.

Více informací naleznete na webové stránce www.ekomonitor.cz.

Děkujeme partnerům za finanční podporu umožňující konání této akce!