Partneři FUTSAL CAMPU 2018: Nadace ČEZ

Akce Futsal Camp 2018, jediný futsalový kemp na českém území, přináší v měsíci červenci a srpnu tři týdenní turnusy, v rámci kterých se bude na palubovce chrudimské sportovní haly prohánět více než stovka dětí. Ani tato akce by se ale neobešla bez podpory věrné podpory, za kterou děkujeme také Nadaci ČEZ!

Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České republice. Nadace ČEZ je v oblasti dárcovství pro společnosti Skupiny ČEZ nejvýznamnějším partnerem již od roku 2003. Jejím prostřednictvím bylo v České republice v roce 2017 podpořeno 1015 projektů v celkové hodnotě 185,9 mil. Kč. Za dobu existence nadace je to již více než 8600 nadačních příspěvků v hodnotě 2,37 miliardy korun.

Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým bezpečný prostor pro sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů na základních a středních školách, Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního života. Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost, osvětlené Oranžové přechody zvyšují bezpečnost chodců a Stromy přinášejí do měst a obcí novou zeleň.

Více informací naleznete na webové stránce www.nadacecez.cz.

Děkujeme za finanční podporu umožňující konání této akce!