Partneři FUTSAL CAMPU 2018: METALTECHNIK s.r.o.

Akce Futsal Camp 2018, jediný futsalový kemp na českém území, přinesl v měsíci srpnu tři týdenní turnusy, v rámci kterých se na palubovce chrudimské sportovní haly proháněla více než stovka dětí. Nyní v měsíci říjnu bude pokračovat závěrečným letošním turnusem. Ani tato akce by se ale neobešla bez podpory věrných partnerů, ke kterým patří i společnost METALTECHNIK s r.o.!

Společnost byla založena v roce 2000. Na počátku fungovala jako zprostředkovatelská firma, zajišťující zakázky u jiných výrobců. Od roku 2001 provozovala dva roky výrobu v pronajatých prostorách. Zlomový se stává pro společnost rok 2003, kdy kupuje vlastní výrobní halu a administrativní budovu. Administrativní budova prochází v průběhu 2 let rozsáhlou rekonstrukcí. V roce 2006 je přistavěna další hala pro skladování materiálu.

Již od založení naší společnosti většinu zákazníků tvoří německé a rakouské firmy. S orientací na tento segment trhu přichází vysoké požadavky na kvalitu našich výrobků.

S rozvojem společnosti Metaltechnik s.r.o. se nám otevřely možnosti expandovat na nové trhy. Nyní jsme stabilní a dynamicky se rozvíjející společností, která se rošiřováním strojního parku a zaváděním nových technologií snaží plnit stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu výrobků.

Více informací naleznete na webové stránce www.metaltechnik.cz.

Děkujeme partnerům za finanční podporu umožňující konání této akce!