Partneři Futsal Campu 2023: SatisCust s.r.o.

Akce FUTSAL CAMP 2023 přináší v měsících červenci a srpnu tři týdenní turnusy. Ani tato akce by se ale neobešla bez podpory věrných partnerů, ke kterým patří také společnost SatisCust s.r.o. Firma věnovala svoji podporu formou voucheru Justynu Tulejovi, který se tak mohl zúčastnit našeho futsalového kempu! 

Firma SatisCust s.r.o. byla založena v r. 2015. Zabývá se převážně zakázkovou strojní výrobou. Název firmy vznikl spojením slov SATISFIED CUSTOMER (spokojený zákazník) a toto je i hlavním cílem firmy. 

Díky firmě SatisCust s.r.o. se druhého turnusu FUTSAL CAMPu 2023 zúčastnil čerstvě devítiletý Justyn Tuleja, který žije se svojí maminkou a třemi sestrami v Azylovém domě v Chrudimi. Celý týdenní kemp si moc užil!

 

Justyn Tuleja (na obrázku) na akci FUTSAL CAMP 2023 jen díky podpoře společnosti SatisCust s.r.o.

Děkujeme partnerům za finanční podporu umožňující konání této akce!