FYZICKÉ OSOBY PODPORUJÍCÍ AKCI FUTSAL CAMP 2017:

  • PETR LICHTENBERG
  • YVONA MRAKWIOVÁ
  • Aleš Picka
  • Tomáš Zrostlík
  • HARDYSPOJ Ivan Lenfeld